Polska: Od dzisiaj zarabiamy więcej. Wzrosła płaca minimalna

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto.

Płaca minimalna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W stosunku do 2020 r. jest wyższa o 7,7 proc.. – informuje Tvp.info.pl.

W związku z tym, że w ramach prac Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2021; jej wysokość ustalił w rozporządzeniu rząd. Oznacz to, że od dzisiaj minimalna płaca “na rękę” wynosić będzie 2 061,67 PLN.

Wraz z płacą minimalną wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Większość organizacji pracodawców była za utrzymaniem płacy minimalnej na niezmienionym poziomie lub podwyższeniem jej do minimalnego poziomu przewidzianego przepisami, tj. do 2716 zł brutto. OPZZ i Forum Związków Zawodowych proponowały wyższą stawkę. Propozycję rządu poparły natomiast „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. zapowiedziano, że w 2021 r. płaca minimalna wyniesie 3000 zł brutto. W związku z epidemią stawka została obniżona.

Zobacz też: Irlandia: Wprowadzono najwyższe obostrzenia. Cały kraj w piątej strefie narodowych ograniczeń