Mieszkasz za granicą? Być może należy Ci się zwrot podatku

Według Głównego Urzędu Statystycznego ponad dwa miliony Polaków pracuje za granicą. Nawet Ci, którzy są zatrudnieni sezonowo i regularnie wracają do kraju, mogą liczyć na zwrot podatków opłaconych podczas emigracji. Warto więc wiedzieć, kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze i jak się za to zabrać.

Informacje przedstawione w raporcie GUS “Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019” pokazują, że najczęstszym kierunkiem emigracji w minionych latach były Niemcy (704 tysiące Polaków), Wielka Brytania (678 tys.), Holandia (125 tys.) i Irlandia (112 tys.).

Na dalszych miejscach uplasowała się Belgia (53 tys.) oraz Austria (42 tys.). Na jakie kwoty można liczyć, gdy chcemy odzyskać pieniądze pobrane na poczet podatku? Wszystko zależy od kraju.

Na zwrot nadpłaconej zaliczki mogą liczyć wszyscy, którzy podejmowali legalne zatrudnienie za granicą, a z ich pensji potrącano zbyt duże zaliczki na poczet podatku dochodowego. Takie sytuacje dotyczą głównie pracowników sezonowych, ponieważ w ich przypadku jest trudniej obliczyć roczną kwotę należnego podatku. Jednak nawet osoby, które na stałe pracują za granicą, korzystając z dostępnych ulg mogą otrzymać duży zwrot środków z urzędu skarbowego.

Jak informuje Interia.pl, do rozliczenia podatku potrzebne są dokumenty o osiągniętych dochodach od pracodawcy, czyli roczna karta podatkowa lub odcinki z wypłat. W niektórych sytuacjach, niezbędne może się okazać również zaświadczenie o ogólnoświatowych dochodach wystawiane przez polski Urząd Skarbowy. Takie zaświadczenie jest wystawiane po złożeniu zeznania podatkowego w Polsce, które dla większości emigrantów jest obowiązkowe.

Zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w Anglii, Szkocji, Walii i/lub Irlandii Północnej, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek. Do wnioskowania o zwrot nadpłaty potrzebne są dokumenty P45 (wystawiany po zakończeniu pracy u pracodawcy) lub P60  (wystawiany po zakończeniu roku podatkowego). Jeśli ich nie posiadamy, wystarczy również ostatni payslip (odcinek wypłaty) lub historia zatrudnienia.

Do odzyskania podatku z Niemiec będą nam potrzebne: po pierwsze dokumenty od pracodawcy – roczna karta Lohnsteuerbescheinigung lub odcinki z wypłat (Abrechnungi), po drugie zaświadczenie o dochodach światowych UE/EOG wydane przez polski urząd skarbowy, i po trzecie dokumenty potwierdzające poniesione koszty, np. umowa najmu bądź rachunki za media. Na ich podstawie należy starannie wypełnić deklarację podatkową (Einkommensteuererklärung), którą później składamy we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym w Niemczech. Jeśli ten stwierdzi nadpłatę podatku, środki zostaną przekazane na rachunek bankowy podatnika.

O zwrot podatku za pracę w Holandii może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała w tym kraju. Do złożenia wniosku potrzebna będzie karta podatkowa, tzw. Jaaropgaaf, lub ostatni odcinek z wypłaty – Salaris. Dodatkowo pracownicy, dla których dochody z Holandii stanowiły minimum 90 proc. dochodów ze wszystkich krajów, będą potrzebowali również zaświadczenia UE/WE, potwierdzającego dochody osiągnięte w Polsce i innych krajach poza Holandią.

Masz wszystkie dokumenty? Możesz więc ubiegać się o zwrot. 

“Aby otrzymać zwrot podatku, należy złożyć zeznanie podatkowe do zagranicznego urzędu skarbowego. Każdy kraj ma swoje druki urzędowe, na których składane jest zeznanie”. – mówi Marcin Martynowicz, ekspert Euro-Tax.pl. “Należy pamiętać, że oprócz wypełnienia formularza, równie ważne jest również załączenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą informacje zawarte w zeznaniu. Warto dopilnować obowiązku złożenia zeznania, ponieważ w niektórych państwach rozliczenie jest obowiązkowe, a jego brak wiąże się z karami finansowymi” – dodaje.  

Skompletowanie wszelkich dokumentów, samodzielne obliczanie kwoty oraz kontakty z zagranicznymi urzędami mogą być dość kłopotliwe z uwagi na nieznajomość języka czy prawa podatkowego obowiązującego w danym kraju. Rozwiązaniem problemu może okazać się powierzenie tego zadania ekspertom. Warto wybrać w tym celu firmę, która nie tylko zajmuje się pozyskiwaniem odpowiednich dokumentów i wysyłką rozliczenia, ale również prowadzi kontakt z urzędem aż do zakończenia sprawy, czyli do przyznania możliwie najwyższej kwoty zwrotu.

Zobacz też: Polska w czołówce najbezpieczniejszych krajów UE. Niemcy, Holandia, Irlandia daleko