Europa. Gdzie obiecują Polakom duże zarobki i przywileje na rynku pracy?

Brytyjski rząd kusi ułatwieniami wizowymi pracowników medycznych i twórców nowych technologii. Daje też specjalne uprawnienia kierowcom zawodowym. Niemcy z kolei zwalniają z obowiązkowej kwarantanny niektóre kategorie pracowników delegowanych, w tym opiekunki osób starszych.

Rok 2021 będzie rokiem wielkich zmian na europejskim rynku pracy. Doświadczą ich również Polacy, którzy wybierają się w najbliższym czasie do pracy w Niemczech czy nie będącej już członkiem Wspólnoty, Wielkiej Brytanii. W obu tych krajach sytuacja na rynkach pracy radykalnie się zmieniła w stosunku do lat ubiegłych – donosi Money.pl

W Wielkiej Brytanii, gdzie pracujących Polaków jest wciąż najwięcej, ale dokąd również najwięcej naszych rodaków wyjechało już na stałe – by wyjechać i dorobić czeka już gęste sito selekcji.

W wyniku kryzysu wywołanego pandemią, ale również brexitu pracę na Wyspach straciło już 1,7 mln osób (stopa bezrobocia wynosi obecnie 4,9 proc.), a tegoroczne prognozy dotyczące rynku pracy idą w kierunku dalszych redukcji zatrudnienia, szczególnie w usługach.

Praca w UK będzie, ale raczej dla osób, które na Wyspach już mieszkają, a nie dla tych, którzy dopiero się tam wybierają. Korzystny dla nowych emigrantów wyłom w przepisach zrobiono tylko jeden. Dotyczy on zagranicznych pracowników sektora medycznego i ich rodzin – informuje serwis.

Ofert pracy na Wyspach nie zabraknie też dla polskich kierowców zawodowych.

Jak przypomina nasz rozmówca, sektor transportowy ma w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wielką Brytanią a Komisją Europejską zagwarantowane korzystniejsze warunki pracy i swobodnego wjazdu do kraju w stosunku do pozostałych pracowników z Unii Europejskiej (poświęcona tym pracownikom została nawet konkretna sekcja w brytyjsko-unijnej umowie o handlu i współpracy, tzw. TCA, szczegółowo regulująca sytuację takich pracowników).

Zupełnie inaczej przestawia się sytuacja w Niemczech. Mimo panującego tam historycznego oraz bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, nawet w czasie lockdownu Polacy są tam wciąż poszukiwani.

Tzw. modelowe rozporządzenie rządu federalnego z października ubiegłego roku zezwala niektórym pracodawcom na sprowadzanie pracowników z zagranicy bez wymaganej kwarantanny nawet w czasie trwania lokalnego czy narodowego lockdownu.

Dotyczy ono również pracowników delegowanych, w tym m.in. polskich opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, jak i pracowników delegowanych przejeżdżających przez Niemcy tranzytem do innych państw członkowskich UE.

Natomiast w sektorach rolniczych (prace sezonowe w ogrodnictwie czy sadownictwie) miejsce Polaków zajmują coraz liczniej tańsi Rumunii i Bułgarzy.

Zobacz również: Polski paszport na 5-tym miejscu najsilniejszych paszportów świata